Όπως υπογραμμίζεται σε σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε δαπάνη 5.480,80 € προκειμένου να γίνει προμήθεια 5 Φορητών Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών και 3 σετ ηλεκτροδίων ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των υπηρεσιών, οι οποίες στεγάζονται στις Περιφερειακές Ενότητες και ο αριθμός των υπαλλήλων καθώς και των πολιτών που εξυπηρετείται καθημερινά και
είναι μεγάλος. Απινιδωτές είχαν ήδη τοποθετηθεί στο Διοικητήριο της Περιφέρειας ωστόσο κρίθηκε αναγκαίο το ίδιο να γίνει και για τα κτίρια των Περιφερειακών Ενοτήτων. Όπως σημειώνει η Δημ.Ραδιοφωνία Πρέβεζας, η χρήση του εν λόγω υλικού θα είναι προς όφελος του συνόλου των πολιτών, διασφαλίζοντας το δικαίωμά τους για παροχές ιατροκοινωνικού και υγειονομικού χαρακτήρα υψηλής στάθμης και παρέχοντάς τους ασφάλεια και φροντίδα στον τόσο σοβαρό και ευαίσθητο Τομέα της Υγείας