ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2681 4000 37

Κοινωφελές Πρόγραμμα Ανακοίνωση: Όσοι είστε δικαιούχοι του προγράμματος και έχετε δηλώσει στον ΟΑΕΔ την κατάρτιση καλέστε άμεσα για να κατοχυρώσετε την θέση σας στα επόμενα τμήματα του κοινωφελούς προγράμματος.

ΑΡΤΑ
ΚΔΒΜ  FUTURE VOICE 
T. 2681 400037
Περιφερειακή Οδός Άρτας​ (δίπλα στην εφορία)

Ώρες 10:00 – 14:00 και 17:00 -21:00 καθημερινά