Ζητείται καθηγητρια Αγγλικών, αποκλειστικά απόφοιτος Αγγλικής Φιλολογίας με εμπειρία. Τηλέφωνο επικοινωνίας
2651020777 και βιογραφικά στο
info@futurevoice.gr