Σε 49 επι συνόλου 49 Εκλ. Τμημάτων 100,00% 
Tελικά αποτελέσματα.
Δημοτικές – Πάργας – B’ Γύρος
Εγγεγραμμένοι Εκλογείς 16.937 Ακυρα 86 (1,15%) επί των ψηφισάντων
Ψηφίσαντες Εκλογείς 7.460 (44,05%) επί των εγγεγραμμένων Λευκά 90 (1,21%) επί των ψηφισάντων
Σύνολο Άκυρων-Λευκών 176 (2,36%) επί των ψηφισάντων Αποχή 9.477 (55,95%) επί των εγγεγραμμένων
Έγκυρα 7.284 (97,64%) επί των ψηφισάντων
B’ Γύρος  (Ενσ. 100,00%) Α’ Γύρος Μεταβολή
Ψήφοι % % %
1. ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
4.620 63,43% 41,23% 22,20%
2. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΝΑΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΜΑΡΚΟΥ
2.664 36,57% 28,49% 8,08%