Μια σημαντική παρέμβαση για ξένους φοιτητές και εκπαιδευτικούς υλοποιήθηκε από το Κέντρο Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού, καλύπτοντας το κενό που υπήρχε στα μέχρι τώρα εκπαιδευτικά εργαλεία. Ο λόγος για τη συγγραφή ενός τόμου με θέματα εξετάσεων για την πιστοποίηση της ελληνομάθειας, του μοναδικού μέχρι στιγμής που περιλαμβάνει όλα τα επίπεδα από το Α1 (βασική […]