Δημοσιεύτηκε η απόφαση που προβλέπει την παράταση της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων μέχρι και τις 29 Ιουλίου. Η νέα ημερομηνία ισχύει τόσο για τα φυσικά όσο και για τα νομικά πρόσωπα.

The post Παράταση έως τις 29 Ιουλίου για τις φορολογικές δηλώσεις appeared first on Ηπειρωτικός Αγών.