Από την Κοσμητεία της Σχολής ανακοινώνεται η Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (τριετής θητεία: από 01-09-2019 έως 31-08-2022)

Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων: Δευτέρα, 05 Ιουνίου 2019
Ημερομηνία Διεξαγωγή Εκλογών: Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2019

Παρακαλούμε δείτε την προκήρυξη εκλογών και την αίτηση υποψηφιότητας για την ανάδειξη Κοσμήτορα στη σχετική ανακοίνωση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ή στο συνημμένο αρχείο.