Προχωρά η κατασκευή των Σταθμών Μεταφόρτωσης
Κατασκευάζονται και ολοκληρώνονται οι Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στο Νομό Ιωαννίνων από την Περιφέρεια Ηπείρου, όπως ανακοίνωσε ο Σπύρος Κωνσταντόπουλος,…

Οι ΣΜΑ Ζίτσας και Μετσόβου έχουν ολοκληρωθεί, ο ΣΜΑ Ιωαννίνων θα ολοκληρωθεί μέσα στον Ιούνιο και σε σύντομο χρονικό διάστημα και του Πωγωνίου.
Η ολοκλήρωση και λειτουργία των Σταθμών Μεταφόρτωσης του Νομού Ιωαννίνων αλλά και γενικότερα της Περιφέρειας Ηπείρου είναι αναγκαία για την λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) αλλά και την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων στην Περιφέρεια Ηπείρου με οφέλη επίσης όπως η μείωση κόστους και τελών που θα μετακυλήσει στους πολίτες, αναφέρει ο κ. Κωνσταντόπουλος.