Το πρώτο βήμα για την ωρίμανση του έργου κατασκευής του αγωγού EastMed έγινε με την προκήρυξη των διαγωνισμών για την εκπόνηση των Μελετών Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων, καθώς και την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για τα υπεράκτια και χερσαία τμήματα του