Το P2P Lab και το έργο “Distributed Design Market Platform”
Το P2P Lab είναι μια διεπιστημονική ερευνητική κολεκτίβα με έδρα τα Ιωάννινα που επικεντρώνεται στα κοινά και την τεχνολογία. Αποστολή…
  • Η δημιουργία ολοκληρωμένων διεπιστημονικών οπτικών σχετικά με τα διάφορα συνεργατικά και ομότιμα εγχειρήματα.
  • Η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε επιχειρήσεις, οργανώσεις και δημόσιους οργανισμούς σχετικά με τις ανοικτές τεχνολογίες και πρακτικές.
  • Η παραγωγή καινοτόμων, ανοικτών τεχνο-οικονομικών λύσεων σε τοπικά προβλήματα.

Στην παρούσα φάση, διανύει το δεύτερο έτος (διάρκειας από 1 Νοεμβρίου 2018 έως 31 Οκτωβρίου 2019) του έργου Distributed Design Market Platform (https://distributeddesign.eu/), το οποίο διοργανώνεται στο πλαίσιο του προγράμματος «Creative Europe» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Η ομάδα του P2P Lab διοργανώνει ένα εργαστήριο  όπου, με τη βοήθεια της τοπικής κοινότητας και τεσσάρων σχεδιαστών (2 Ελλήνων και 2 ξένων), θα αναπτύξει λύσεις για αγροτική παραγωγή από Τετάρτη 5 Ιουνίου μέχρι την Κυριακή 9 Ιουνίου και ώρες 10:00-18:00 καθημερινά με δωρεάν είσοδο.

Λεπτομέρειες θα βρείτε στο http://www.p2plab.gr/el/ και στη σελίδα του facebook «P2P Lab».