ΑΔΕΔΥ Ηπείρου- Εκδήλωση ενημέρωσης στελεχών
Το Κοινωνικό Πολύκεντρο, στο πλαίσιο του Υποέργου2 «Δημοσιότητα» της Πράξης «Δράσεις ενίσχυσης της επιχειρησιακής και διοικητικής ικανότητας των δομών και…

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020», με συγχρηματοδότηση από την ΕΕ και από εθνικούς πόρους, θα πραγματοποιήσει τη Δευτέρα 10 Ιουνίου, στο Συνεδριακό Κέντρο Περιφέρειας Ηπείρου από τις 19:00 ως τις 21:00, τοπική εκδήλωση ενημέρωσης στελεχών Νομαρχιακών Τμημάτων ΑΔΕΔΥ Ηπείρου. Πιο αναλυτικά, στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση των συνδικαλιστικών στελεχών της ΑΔΕΔΥ Ηπείρου σχετικά με τις δράσεις της υπό υλοποίηση πράξης και η προσέλκυση ενδιαφερομένων για συμμετοχή στα προγράμματα επιμόρφωσης που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο αυτής.