Ο δεύτερος αναγνώστης που εμφανίστηκε, προχώρησε και παραπέρα, σε ένα όνειρο, όπως είπε: «Χαίρομαι για το δίδυμο Ελισάφ- Μπέγκα. Μακάρι!». Οι δημότες θέλουν πώς και πώς συνεργασίες.

The post Δημοτικές συνεργασίες appeared first on Ηπειρωτικός Αγών.