Προειδοποίηση από 27 Ακαδημίες της Ευρώπης (μεταξύ αυτών και η Ακαδημία Αθηνών)