Θεσπρωτία: Ν. Κουτσονίκας - Ο απόγονος της ένδοξης φάρας των Σουλιωτών, που ζωντανεύει την ιδέα τους

Κεντρικός ομιλητής στις φετινές εορταστικές εκδηλώσεις του Σουλίου είναι ο Νίκος Κουτσονίκας από το Αγρίνιο. 

Απόγονος της ένδοξης φάρας των Κουτσονικαίων, ζωντανεύει την ιδέα τους, που δεν είναι ήταν άλλη από αυτή της υπεράσπισης του πνεύματος της ελευθερίας. 

Γι’ αυτό τα συναισθήματά του έχουν έντονο χαρακτήρα και εκφράζονται παραστατικά κάθε φορά, που αναφέρεται  στην πορεία των Σουλιωτών και της οικογένειάς του. 

Να σημειωθεί ότι στη μάχη του Σέλτσου της Άρτας έπεσαν πολεμώντας γενναία, ο αρχηγός της φάρας  γέροΝέστωρ Κουτσονίκας με τους δύο γιούς του Αθανάσιο και  Ιωάννη, ενώ πλήθος γυναικόπαιδων της οικογένειας σφαγιάστηκαν, και άλλα ακολούθησαν στο θάνατο τα υπόλοιπα στο γκρεμό ή στον Αχελώο και πνίγηκαν.