Παράταση στην ένταξη στο μητρώο εκπαιδευτών ενηλίκων
Μέχρι τη Δευτέρα, 24 Ιουνίου, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για ένταξη στο μητρώο εκπαιδευτών ενηλίκων, για την υλοποίηση…

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο http://katartisi2019.elgo.gr.
Σημειώνεται ότι η ένταξη στο μητρώο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ έχει διάρκεια έως το τέλος υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης, ενώ για τη διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτών, κατά προτεραιότητα θα προτιμώνται οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανεργίας του ΟΑΕΔ.