Δ/NΣH TEXNIKΩN YΠHPEΣIΩN

Α ν α κ ο ί ν ω σ η
 
Σας γνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο του έργου «Συντήρηση και λειτουργία των Η/Μ εγκαταστάσεων του Παν/μίου Ιωαννίνων» θα προβούμε σε προγραμματισμένη  διακοπή ρεύματος στα κτίρια της Ιατρικής Σχολής για την αποκατάσταση βλάβης στο δίκτυο Μέσης Τάσης των παραπάνω κτιρίων.

Η διακοπή θα γίνει το Σάββατο 8/6/2019 από 08:00 έως 14:00.
Σας κάνουμε γνωστό ότι κατά  την διάρκεια διακοπής του ρεύματος θα λειτουργεί συνεχώς η γεννήτρια και θα παρέχει τάση στους πίνακες αδιαλείπτου ρεύματος των κτιρίων.

ΠΡΟΣΟΧΗ :
α) Επειδή η επαναφορά του ρεύματος θα γίνεται  με το πέρας των εργασιών θα πρέπει όλα τα δίκτυα να    θεωρούνται ότι βρίσκονται υπό τάση.
β) Να γίνεται έλεγχος από τους χρήστες των χώρων, αν επανήλθε το ρεύμα κανονικά προς αποφυγή ίσως προβλημάτων σε συσκευές κυρίως ψυγείων ή άλλων ευαίσθητων μηχανημάτων.

 

Από την Τεχνική Υπηρεσία
Πληροφ:  Τμήμα Συντήρησης
τηλ: 2651008666 – 8627