Χορταριασµένα δεν πειράζει που είναι τα σκαλιά της Δοσίου. Παρουσιάζουν µια εικόνα, βέβαια, παραίτησης, αλλά δεν είναι και τόσο ασυνήθιστο το φαινόµενο να απλώνεται η φύση όπου της κάνουµε χώρο -τόσο της έχουµε στερήσει, άλλωστε, µε τις πολλές και αχρείαστες παρεµβάσεις µας. Το παράταιρο στη σηµερινή φωτογραφία ηµέρας είναι πάλι από ανθρώπου χέρι καµωµένο. Μια διαλυµένη καρέκλα γραφείου πετάχτηκε χωρίς λόγο στην άκρη των σκαλιών. Απερίσκεπτα και χωρίς λόγο.

The post Χωρίς λόγο appeared first on Ηπειρωτικός Αγών.