120 δόσεις: Πάνω από 76.000 οι αιτήσεις για ένταξη στη ρύθμιση
Περισσότεροι από 76.000 οφειλέτες είχαν κάνει, ως και χθες, αίτηση για την ένταξή τους στις 120 δόσεις για τη ρύθμιση…

Χθες έγινε γνωστό ότι το υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε να δώσει παράταση στην προθεσμία υπαγωγής στις 120 δόσεις ως τις 30 Σεπτεμβρίου, επιβεβαιώνοντας σχετική τη φημολογία των τελευταίων ημερών. Υπενθυμίζεται, ότι η τελική προθεσμία είχε οριστεί στις 28 Ιουνίου. Με τη ρύθμιση  φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίζουν από 18 έως και 120 μηνιαίες δόσεις τις οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2018. Σε φορολογούμενους με εισόδημα μέχρι 10.000 ευρώ χορηγείται δυνατότητα εξόφλησης των οφειλών τους σε έως και 120 μηνιαίες δόσεις, υπό τον περιορισμό ότι το ποσό κάθε μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 30 ευρώ.

Για τους οφειλέτες με εισόδημα άνω των 10.000 ευρώ, ο αριθμός των δόσεων καθορίζεται με βάση το ύψος του εισοδήματος του 2017. Σε κάθε περίπτωση, το ποσό κάθε μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο των 30 ευρώ, ενώ ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων δεν μπορεί να είναι χαμηλότερος των 18 και μεγαλύτερος των 120. Οι ενδιαφερόμενοι εισέρχονται στον σχετικό κόμβο με τους κωδικούς του Taxis και ενημερώνεται για το ύψος της οφειλής και για τις προσαυξήσεις με τις οποίες αυτή βαρύνεται.