Το P2P Lab και το έργο “Distributed Design Market Platform”

Το P2P Lab (http://www.p2plab.gr/el/) είναι μια διεπιστημονική ερευνητική κολεκτίβα με έδρα τα Ιωάννινα που επικεντρώνεται στα κοινά (commons) και την τεχνολογία.
Αποστολή του είναι:
Η δημιουργία ολοκληρωμένων διεπιστημονικών οπτικών σχετικά με τα διάφορα συνεργατικά και ομότιμα εγχειρήματα.
Η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε επιχειρήσεις, οργανώσεις και δημόσιους οργανισμούς σχετικά με τις ανοικτές τεχνολογίες και πρακτικές.
Η παραγωγή καινοτόμων, ανοικτών τεχνο-οικονομικών λύσεων σε τοπικά προβλήματα.
Στην παρούσα φάση, βρισκόμαστε στο δεύτερο έτος (διάρκειας από 1 Νοεμβρίου 2018 έως 31 Οκτωβρίου 2019) του έργου Distributed Design Market Platform (https://distributeddesign.eu/), το οποίο διοργανώνεται στο πλαίσιο του πργράμματος «Creative Europe» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στόχος του έργου είναι η προώθηση και δικτύωση σχεδιαστών, αρχιτεκτόνων και ακτιβιστών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συντονιστής του έργου είναι το Ινστιτούτο Προχωρημένης Αρχιτεκτονικής της Καταλονίας, ενώ η διάρκειά του είναι 4 χρόνια.
Στo πλαίσιο του ανωτέρω έργου, η ομάδα του P2P Lab επέλεξε να διοργανώσει ένα εργαστήριο  όπου, με τη βοήθεια της τοπικής κοινότητας και τεσσάρων σχεδιαστών (2 Ελλήνων και 2 ξένων), θα αναπτύξει λύσεις για αγροτική παραγωγή.

Σας προσκαλούμε όλους να συμμετέχετε στο εργαστήριο από την Τετάρτη 5 έως την Κυριακή 9 Ιουνίου και ώρες 10:00-18:00 καθημερινά! Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας στο facebook “P2P Lab”.
Η συμμετοχή είναι ελεύθερη.