Ιαματικά λουτρά Πρέβεζας,Κόνιτσας &Αλιευτικό Καταφύγιο Μύτικα :Προχωρούν οι μελέτες

Προχωρούν οι μελέτες για την οριστική ένταξη των έργων επέκτασης και εκσυγχρονισμού των Ιαματικών Λουτρών Πρέβεζας και Κόνιτσας και την βελτίωση του Αλιευτικού Καταφυγίου Μύτικα

Ένα ακόμη βήμα για την οριστική έγκριση των έργων επέκτασης και εκσυγχρονισμού των Ιαματικών Λουτρών Αμάραντου και Καβάσιλων Κόνιτσας και Πρέβεζας αποτελεί η α
πόφαση διάθεσης – από πλευράς της Περιφέρειας Ηπείρου – της πίστωσης για τη σύνταξη των απαιτούμενων Μελετών Κόστος Οφέλους. Αντίστοιχη απόφαση για την σύνταξη παρόμοιας μελέτης θα εκπονηθεί και για την βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό του Αλιευτικού Καταφυγίου του Μύτικα. Το έργο για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό του Αλιευτικού Καταφυγίου Μύτικα, θα υλοποιηθεί μέσω της προγραμματικής σύμβασης Περιφέρειας και Δήμου Πρέβεζας. Με τις εργασίες που θα εκτελεστούν επιδιώκεται η εξυπηρέτηση μεγαλύτερου αριθμού αλλά και μεγέθους σκαφών. Παράλληλα θα αρθούν τα προβλήματα της υπάρχουσας λιμενικής υποδομής με αποκατάσταση των ζημιών (σημάδια αποδόμησης και ημιβυθισμένο τμήμα) του υπήνεμου μόλου, καλύτερη θωράκιση του προσήνεμου και κρηπίδωση της παραλιακής πλευράς του καταφυγίου. Μια ακόμη σημαντική παρέμβαση με αναπτυξιακά χαρακτηριστικά προωθείται με τη συνεργασία Περιφέρειας και των Δήμων Πρέβεζας και Κόνιτσας. Πρόκειται για την ανάδειξη των ιαματικών τους λουτρών, μέσω της σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης ανάμεσα στους τρεις ΟΤΑ. Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 3.949.000 ευρώ το οποίο θα εξασφαλιστεί με μέριμνα της Περιφέρειας Ηπείρου μέσω την ένταξης του στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα Ελλάδας-Ιταλίας 2014-2020.
Δημ.Ραδιοφωνία Πρέβεζας

Κοινοποίηση:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Πρόσφατα

Στείλτε μας μήνυμα