Ένα πολύ σημαντικό ερευνητικό έργο προωθεί το Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 “πράσινο κοτόπουλο ελεύθερο χρήσης αντιβιοτικών”
Πρόκειται για την “Ανάπτυξη συστήματος παραγωγής ορνίθειου κρέατος μειωμένου περιβαλλοντικού αποτυπώματος με πλήρη απουσία χρήσης αντιβιοτικών”, το οποίο θα ανοίξει νέους δρόμους στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε αυτό. Στις εγκαταστάσεις του Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού “Πίνδος” έγινε εναρκτήρια συνάντηση του ερευνητικού έργου ο προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται στις 999.518,78 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Όπως σημειώνει η Δημ΄Ραδιοφωνία Πρέβεζας,μέσω της υλοποίησης της πράξης θα δημιουργηθεί ένα καινοτόμο προϊόν με επιστημονική τεκμηρίωση ως “πράσινο κοτόπουλο ελεύθερο χρήσης αντιβιοτικών”, θα ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι μεταφοράς γονιδίων ανθεκτικότητας σε βακτήρια που μπορούν να επιφέρουν βλάβες στην υγεία του ανθρώπου, ενώ θα γίνει πράξη και η υποστήριξη της Ελληνικής πτηνοτροφικής παραγωγής με ένα μοναδικό και διακριτό σύστημα παραγωγής με σημασία παγκόσμιας εμβέλειας, την οποία δεν θα μπορούσε να αποκτήσει μέσω των συμβατικών μεθόδων βιομηχανικού τύπου παραγωγής. Στο έργο συμμετέχουν μεταξύ άλλων ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων η ΠΙΝΔΟΣ, το Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και άλλοι επιστημονικοί φορείς.

Κοινοποίηση:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Πρόσφατα

Στείλτε μας μήνυμα