Από τα αρωματικά φυτά στα μανιτάρια
Στα πλαίσια έργου που σκοπό έχει την ανάπτυξη και στήριξη συνεργειών μεταξύ της έρευνας και της επιχειρηματικής καινοτομίας για υπηρεσίες…

Και τα δύο σεμινάρια ξεκινούν στις 9:30 στην Φρόντζου Πολιτεία.
Η βιώσιμη διαχείριση στην παραγωγή, συλλογή και μεταποίηση των Μη Ξυλωδών Δασικών Προϊόντων (ΜΞΔΠ) μπορεί να δημιουργήσει πολλαπλά θετικά οφέλη: αγροτική ανάπτυξη, πρόληψη δασικών πυρκαγιών, προσαρμογή και μετριασμός των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής κλπ. Ωστόσο, τα οφέλη αυτά σπάνια αναγνωρίζονται στις αγορές, όπου τα ΜΞΔΠ της Μεσογείου ανταγωνίζονται συχνά προϊόντα που βασίζονται σε παράγωγα πετρελαίου (π.χ. τα πλαστικά πώματα ανταγωνίζονται τα πώματα από φελλό κ.λ.π.) και εισαγόμενα προϊόντα που μπορεί να διαφέρουν από αυτά της Μεσογείου σε ποιότητα και περιβαλλοντικό αποτύπωμα (κουκουνάρια από την Ασία, μανιτάρια από τη Ρωσία κ.λ.π.).