ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

Γνωστοποιούμε

Ότι την ΠΕΜΠΤΗ 06-06-2019 και ώρα 10:30 π.μ. στο γραφείο του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Γραφεία Πρυτανείας, Μεταβατικό κτήριο, Πανεπιστημιούπολη, 45100 Ιωάννινα), θα πραγματοποιηθεί δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση ενώπιον της κατά νόμον επιτροπής μεταξύ των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας προκειμένου να συσταθεί η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης στο πλαίσιο της διενέργειας δημοσίου ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την «Εκμίσθωση και εκμετάλλευση καταστήματος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για χρήση κομμωτηρίου», που θα γίνει στις 27 Ιουνίου 2019, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10.00 π.μ.

Στα συνημμένα αρχεία υπάρχει το σχετικό έγγραφο της Υπηρεσίας.
Διενέργεια Κλήρωσης Επιτροπής (21036/2019)

 

 

Δείτε ακόμη: Προκηρύξεις Διαγωνισμών Τμήματος Προμηθειών

 

 

 

Αυτή η δημοσίευση έγινε με την υποστήριξη του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύων