Εθελοντική αιμοδοσία στο Θεσπρωτικό το Σάββατο 8 Ιουνίου