Θεσπρωτία: Όταν τα σχολεία της Θεσπρωτίας συμμετείχαν στις εορτές Σουλίου

Από την καθιέρωση των εορτών Σουλίου ως πανελληνίων το 1961, τα σχολεία της Θεσπρωτίας (κυρίως Γυμνάσια-Λύκεια) συμμετείχαν, έως τις αρχές περίπου της δεκαετίας του 80,  στις εορταστικές εκδηλώσεις. 


Έτσι οι νέοι και οι νέες αναβαπτίζονταν στο ηρωικό πνεύμα της αυτοθυσίας στο καθήκο και στο υπέρτατο χρέος των πρωτεργατών της ελληνικής ελευθερίας, των Σουλιωτών. 

Τώρα όχι μόνο δεν οργανώνονται εκδρομές σχολείων στις εορτές, αλλά ούτε και κατά τη διάρκεια του χρόνου. 

Άλλωστε λίγα έως καθόλου ξέρουν σήμερα οι μαθητές/τριες για το ιστορικό Σούλι και το ρόλο του όχι μόνο στην απόκρουση του τυράννου των Ιωαννίνω Αλή πασά, αλλά και στην προετοιμασία της επανάστασης του 21. 

Όσο για την ανατίναξη του Κουγκίου από τον καλόγηρο Σαμουήλ, η σύγχρονη ιστορική έρευνα έφτασε στο σημείο να τη χαρακτηρίσει μύθευμα, παρότι έχει καταγραφεί ως αποδεδειγμένο γεγονός. 

Επιπλέον μόνο σ΄ ένα σχολικό βιβλίο, ιστορία μιας τάξης του δημοτικού, γίνεται μια αναφορά τριων γραμμών για το Σούλι, σαν να είναι αυτή η ένδοξη περίοδος μια περιφρονητέα σελίδα της ιστορίας.