Στα πλαίσια του έργου INCREdible, που σκοπό έχει την ανάπτυξη και στήριξη συνεργειών μεταξύ της έρευνας και της επιχειρηματικής καινοτομίας για υπηρεσίες σχετικές με τα Μη Ξυλώδη Δασικά Προϊόντα στη Μεσόγειο, το Εργαστήριο Οικολογίας του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, οργανώνει δύο διαπεριφερειακά σεμινάρια σχετικά με την αξιοποίηση αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών (6-7 Ιουνίου), καθώς και άγριων μανιταριών και τρούφας (7-8 Ιουνίου). Και τα δύο σεμινάρια ξεκινούν στις 9:30 στην Φρόντζου Πολιτεία.