Ζητούν να κηρυχθεί η χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την κλιματική αλλαγή