Στο τελικό στάδιο μπαίνει η κατασκευή τριών κόμβων στο εθνικό οδικό δίκτυο της Ηπείρου, καθώς η Οικονομική Επιτροπή της περιφέρειας ανέδειξε τους οριστικούς αναδόχους των έργων, οι οποίοι θα κληθούν σύντομα να υπογράψουν τις συμβάσεις.

The post Νέοι κυκλικοί κόμβοι και διαγραμμίσεις appeared first on Ηπειρωτικός Αγών.