Ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων οργανώνει, με τη συνεργασία του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς και του Μουσείου Αργυροτεχνίας, την Τετάρτη 5 Ιουνίου, ειδικά σχεδιασμένες δράσεις ευαισθητοποίησης για ομάδες παιδιών στο χώρο του Ιτς Καλέ. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης Παμβώτιδα Φίλιππας Φίλιος, οι δράσεις αυτές είναι πολλές και διαφορετικές και […]