Από την Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δημοσιεύονται  οι προκηρύξεις εκλογών  για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Τμήματος και στη Γ.Σ. των Τομέων του Τμήματος.

Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων:  Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2019
Ημερομηνία Διεξαγωγή Εκλογών: Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2019

Δείτε τις προκηρύξεις εκλογών και τις αιτήσεις για την ανάδειξη των εκπροσώπων στις σχετικές ανακοινώσεις του Τμήματος Φιλολογίας:

Εκπρόσωποι στη Συνέλευση του Τμήματος:

 

Εκπρόσωποι στη Γενική Συνέλευση Τομέα Κλασικής Φιλολογίας:

 

Εκπρόσωποι στη Γενική Συνέλευση Τομέα ΜΝΕΦ:

 

 

Καταχωρήθηκε στις 05 Ιουνίου 2019 Ω 12:26