Παραδόθηκε στον Πρόεδρο της Βουλής η ετήσια έκθεση της ανεξάρτητης αρχής