Το Λιμεναρχείο Πρέβεζας αναζητά διπλωματούχους Πλοιάρχους ή Κυβερνήτες, γνώστες της περιοχής των λιμένων της Πρέβεζας και Αμφιλοχίας

Σας γνωρίζουμε ότι το Λ/Χ Πρέβεζας αναζητά διπλωματούχους Πλοιάρχους ή Κυβερνήτες, έστω και συνταξιούχους του ΝΑΤ, γνώστες της περιοχής των λιμένων της Πρέβεζας και Αμφιλοχίας , των ευκολιών αυτών και των λοιπών τοπικών συνθηκών,προκειμένου όπως ανατεθούν σε δύο (02) εξ’αυτών καθήκοντα έκτακτου πλοηγού επ’αμοιβή για την πλοήγηση των πλοίων που καταπλέουν/αποπλέουν στους λιμένες Πρέβεζας και Αμφιλοχίας.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως επικοινωνούν με το γραφείο της Επιθεώρησης του Λ/Χ Πρέβεζας για περαιτέρω πληροφορίες στο τηλέφωνο 26820-22226. Οι διοριζόμενοι σύμφωνα με την παράγραφο (1) του άρθρου 11 του Νόμου 3142/55 (ΦΕΚ 43Α) έκτακτοι πλοηγοί πρέπει να κατέχουν τα ανάλογα προσόντα του άρθρου 8 του ανωτέρω Νόμου με τις κάτωθι παρεκκλίσεις:

α) να μην έχουν υπερβεί το 60ο έτος ηλικίας τους

β) η σωματική και πνευματική ικανότητα τους βεβαιώνεται από την Α.Ν.Υ.Ε. ή από δύο ιδιώτες γιατρούς οριζόμενους από τον Λιμενάρχη Πρέβεζας

γ) δεν απαιτείται απόδειξη στρατολογικής καταστάσεως, όταν ο υποψήφιος έχει υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας του.

Επίσης, ο ορισμός, η εργασία καθώς και η παύση/απόλυση των εκτάκτων πλοηγών ορίζεται στην παράγραφο (4) του άρθρου 11 του Νόμου 3142/55 (ΦΕΚ 43Α).

Καταληκτική μερομηνία προσκομίσεως δικαιολογητικών και υποβολής αιτήσεων υποψηφίων, ορίζεται η 17η Ιουνίου 2019, ημέρα Δευτέρα.

 

 Η Λιμενάρχης

Πλωτάρχης Λ.Σ. ΜΑΡΓΕΛΗ Σταματία