Παρουσίαση βιβλίου από τον Σύλλογο Υδατοκαλλιεργητών Θεσπρωτίας