Στο ΕΣΠΑ εντάσσεται έργο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων