Η «ανάπτυξη συστήματος παραγωγής ορνίθειου κρέατος με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και με πλήρη απουσία αντιβιοτικών», αποτελεί αντικείμενο ερευνητικού έργου που εκπονεί το τμήμα Γεωπονίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.Σύμφωνα με ανακοίνωση του τμήματος «ανοίγονται νέοι δρόμοι στο πεδίο της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο ερευνητικό πρόγραμμα».Η εναρκτήρια συνάντηση του …

—————EPIRUSGATE Διαβάστε περισσότερα »