Σε εκπαιδευτική επίσκεψη, που πραγματοποιήθηκε στην Ισπανία στις28 και 29 Μαίου 2019, για το έργο E-Parks, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας-Ιταλίας 2014-2020 συμμετείχαν οι συνεργάτεςτου Επιμελητηρίου Άρτας.