Θερινό ωράριο λειτουργίας Ζωσιμαίας Βιβλιοθήκης
Από την Δευτέρα 10 Ιουνίου, ισχύει για το κοινό το θερινό ωράριο λειτουργίας της Ζωσιμαίας Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ιωαννίνων,…