‘’ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ,, - ΕΝΑ ΘΑΥΜΑΣΤO ΕΡΓΟ ΤΕΧΝΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
Μια πρωτότυπη δημιουργία για παιδιά κάνει την παρουσία της στο Εκπαιδευτικό και Καλλιτεχνικό γίγνεσθαι της χώρας και όχι μόνον, τις…

Η θεματολογία είναι σύγχρονη με  παιδικό προβληματισμό.

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.) ενέκρινε πρόσφατα το βιβλίο και το συμπεριέλαβε στο ψηφιακό υλικό της Εκπαιδευτικής Ηλεκτρονικής Πύλης, για χρήση των δασκάλων και μαθητών όλων των Δημοτικών Σχολείων της Χώρας.

Το βιβλίο  είναι ελεύθερο να χρησιμοποιηθεί ως εκπαιδευτικό εργαλείο σε μαθητές των Δημοτικών Σχολείων και είναι εύκολα προσβάσιμο και από κάθε ενδιαφερόμενο επίσης.

Η παρουσίαση του πολύπτυχου αυτού έργου θα πραγματοποιηθεί το Φθινόπωρο με την έναρξη των μαθημάτων στα Σχολεία.