Μεγάλη ανταπόκριση από τα μέλη της «Ομάδα Προσφοράς ΟΠΑΠ»