Οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ εξετάστηκαν στα Νέα Ελληνικά