ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ «ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΟΚΙΤΣΟΥ»

«Σύγχρονο σχολείο και τέχνη» στην έκθεση για το μη λογοτεχνικό και «Η σημασία της τέχνης στη ζωή μας» στο λογοτεχνικό! Το μη λογοτεχνικό ήταν βατό. Οι ασκήσεις κατανοητές, χωρίς κάποια έκπληξη. Η έκθεση, ομιλία στη Βουλή των εφήβων, με ένα θέμα που οι μαθητές είχαν διδαχθεί και μπορούσαν να διαχειριστούν. Μικρή προσοχή χρειαζόταν στο επικοινωνιακό πλαίσιο. Το λογοτεχνικό ήταν ποίημα (αναμενόμενο να μπει ποίημα φέτος) με ιδιαίτερη βαρύτητα στις ασκήσεις ως προς τα σχήματα λόγου και την λειτουργία τους! Η 3η δραστηριότητα χρειαζόταν καθαρά επιχειρήματα από τους μαθητές για ένα υποκειμενικό θέμα.