Στις 10 και 11 Ιουνίου στη σκηνή του Καμπέρειου Θεάτρου