Στο ΕΣΠΑ εντάχθηκε ένα σημαντικό έργο του Δήμου Ιωαννιτών