2.687.827 ευρώ τα κέρδη της προηγούμενης εβδομάδας