8166 θέσεις σε Δήμους, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δήμων
Τέλος στο απαράδεκτο καθεστώς ανακύκλωσης και ομηρείας χιλιάδων συμβασιούχων
Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα

   Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης ΑΣΕΠ 3Κ/2018 (ΦΕΚ 4/2-2-2018, 9/9-2-2018, 10/16-2-2018 & 12/6-3-2018 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ).
   Στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ καταχωρίστηκαν τα οριστικά αποτελέσματα για τις 133 θέσεις Πανεπιστημιακής (ΠΕ), τις 84 θέσεις Τεχνολογικής (ΤΕ), τις 2.714 θέσεις Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) και 5.235 θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).
   Πρόκειται για 8166 θέσεις τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ (Υπουργείο Εσωτερικών).
   Οι πίνακες διοριστέων απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.
   Σύμφωνα με απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode).
   Σε δηλώσεις του ο Υπουργός Εσωτερικών Αλέξης Χαρίτσης τόνισε:
   “Μια μεγάλη προσπάθεια της Κυβέρνησης μας ολοκληρώθηκε. Το ΑΣΕΠ ανακοίνωσε τα οριστικά αποτελέσματα του μεγάλου διαγωνισμού για την πρόσληψη προσωπικού στους δήμους. 
   Οι κρίσιμες υπηρεσίες καθαριότητας και ύδρευσης των δήμων όλης της χώρας θα στελεχωθούν με περισσότερους από οκτώ χιλιάδες εργαζόμενους μόνιμης και σταθερής απασχόλησης, βάζοντας τέλος στο απαράδεκτο καθεστώς ανακύκλωσης και ομηρείας χιλιάδων συμβασιούχων. 
   Αυτό για το οποίο δουλέψαμε σκληρά τα δύο προηγούμενα χρόνια στο Υπουργείο Εσωτερικών ολοκληρώνεται με επιτυχία. Η θητεία μου στο Υπουργείο κλείνει με το καλύτερο νέο που θα μπορούσα να περιμένω! 
   Συγχαρητήρια σε όλες και όλους τους επιτυχόντες.”
 
   Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα για ΠΕ – ΤΕ ΕΔΩ και ΔΕ – ΥΕ ΕΔΩ