Θ. Μπέγκας: «Αφήνουμε παρακαταθήκη ένα ακόμη σημαντικό έργο»