Την Κυριακή 9 Ιουνίου, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών