Οριστικά αποτελέσματα του ΑΣΕΠ για τον τομέα της καθαριότητας