Εκδήλωση παρουσίασης στις 22 Ιουνίου στα παλιά σφαγεία