Το πρόβλημα της διαφοράς στις καταμετρήσεις σταυρών και οι «πρωταθλητές» των παρατάξεων